Hỏi Hiển thị hình ảnh của nội dung post của Wordpress

Thảo luận trong 'Hỏi Đáp Thủ Thuật WordPress, Code, CSS'

 1. Varus

  Varus New Member

  Cho hỏi có cách nào để hiển thị mấy hình trong content của post này ra ngoài index không ?
  [​IMG]
 2. bocua

  bocua Member

  Bạn đang muốn nói đến cái ảnh đại diện đó hả ?
 3. Varus

  Varus New Member

  ảnh trong phần nội dung không phải Featured Image VD làm sao để hiện cái ảnh mình chụp ở trên hiện ra index
 4. bocua

  bocua Member

  Index là cái gì ??? ko thể hiểu được câu hỏi ...
 5. Lâmvoi

  Lâmvoi Member

  Index nghĩa là homepage đó
 6. bocua

  bocua Member

  Có nhiều kiểu hiện như Gallery, hay ảnh đại diện, nói rõ ra chứ hỏi kiểu như ông thánh cũng bó mẹ tay
 7. Lâmvoi

  Lâmvoi Member

  Bạn thêm code này vào file function nhé
  PHP:
  function catch_that_image() {
    global 
  $post$posts;
    
  $first_img '';
    
  ob_start();
    
  ob_end_clean();
    
  $output preg_match_all('/<img.+src=[\'"]([^\'"]+)[\'"].*>/i'$post->post_content$matches);
    
  $first_img $matches [1] [0];

    if(empty(
  $first_img)){ //Defines a default image
      
  $first_img "/images/default.jpg";
    }
    return 
  $first_img;
  }
 8. Lâmvoi

  Lâmvoi Member

  bocua thích bài này.

Chia sẻ trang này